Loading...
Chương trình "Vui tết thiếu nhi ngày 1/6/2014"
Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tối ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại hội trường H13, Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với Công đoàn trường tổ chức Chương trình "Vui tết thiếu nhi 01/6/2014"...
 
 
 
 
 
Trường TH. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo tuyển sinh năm 2014
3/27/2014 4:28:40 PM
Nhằm mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, trường Th. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang liên tục mở các ngành nghề.....
 
 
Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2013
11/14/2013 3:41:29 PM
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;
 
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
4/10/2014 9:39:15 AM
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Trung cấp Pháp luật K2 khóa học 2014-2016...
 
 
Tuyển sinh liên kết, hợp tác đào tạo năm 2014
4/4/2013 7:46:35 AM
Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2014.....
 
 
 
 
Chương trình "Vui tết thiếu nhi ngày 1/6/2014"
6/10/2014 2:09:17 PM
Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tối ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại hội trường H13, Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với Công đoàn trường tổ chức Chương trình "Vui tết thiếu nhi 01/6/2014"...
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn