Loading...
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Quản trị văn phòng
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Tuyên Quang, trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Đại học Quản trị Văn phòng...
 
 
 
 
 
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Quản trị văn phòng
4/10/2015 1:18:45 PM
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Tuyên Quang, trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Đại học Quản trị Văn phòng...
 
 
 
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
4/10/2014 9:39:15 AM
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Trung cấp Pháp luật K2 khóa học 2014-2016...
 
 
Tuyển sinh liên kết, hợp tác đào tạo năm 2015
1/9/2015 1:40:02 PM
Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015.....
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn