Loading...
Hội trại Đoàn thanh niên với chủ đề " Hào khí và khát vọng "
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Tuyên Quang và kế hoạch số 127 KH/TĐTN – TG ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc tổ chức hội trại Thanh niên với chủ đề "Hào khí và khát vọng"...
 
 
 
 
 
Trường TH. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo tuyển sinh năm 2014
3/27/2014 4:28:40 PM
Nhằm mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, trường Th. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang liên tục mở các ngành nghề.....
 
 
Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2014
7/30/2014 2:13:49 PM
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức...
 
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
4/10/2014 9:39:15 AM
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Trung cấp Pháp luật K2 khóa học 2014-2016...
 
 
Tuyển sinh liên kết, hợp tác đào tạo năm 2014
4/4/2013 7:46:35 AM
Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2014.....
 
 
 
 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014
9/23/2014 9:28:12 PM
Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Ngày 19/7/2014, Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với Cụm thi đua số 1 và Cụm thi đua số 2...
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn