Loading...
Tuyển sinh liên kết, hợp tác đào tạo năm 2015
Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015.....
 
 
 
 
 
Trường TH. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo tuyển sinh năm 2014
3/27/2014 4:28:40 PM
Nhằm mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, trường Th. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang liên tục mở các ngành nghề.....
 
 
 
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
4/10/2014 9:39:15 AM
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Trung cấp Pháp luật K2 khóa học 2014-2016...
 
 
Tuyển sinh liên kết, hợp tác đào tạo năm 2015
1/9/2015 1:40:02 PM
Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015.....
 
 
 
 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014
9/23/2014 9:28:12 PM
Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Ngày 19/7/2014, Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với Cụm thi đua số 1 và Cụm thi đua số 2...
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn