Loading...
Trường TH. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo tuyển sinh năm 2015
Nhằm mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, trường Th. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang liên tục mở các ngành nghề.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường TH. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo tuyển sinh năm 2015
3/26/2015 10:42:28 PM
Nhằm mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, trường Th. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang liên tục mở các ngành nghề.....
 
 
Tuyển sinh liên kết, hợp tác đào tạo năm 2015
1/9/2015 1:40:02 PM
Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015.....
 
 
 
 
Công đoàn trường TH. Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang phát động cuộc thi viết "tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
3/13/2015 8:50:13 AM
Thực hiện công văn số 201/CĐ, ngày 08/01/2015 của Công đoàn Dân chính Đảng về việc tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do tỉnh Tuyên Quang phát động.....
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn