Loading...
Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015
Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015...
 
 
 
 
 
Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015
9/18/2015 2:42:54 PM
Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học năm 2015...
 
 
Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2013
11/14/2013 3:41:29 PM
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;
 
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
4/10/2014 9:39:15 AM
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Trung cấp Pháp luật K2 khóa học 2014-2016...
 
 
Trường TH. Kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang liên kết tuyển sinh hệ Đại học năm 2015
9/11/2015 3:34:47 PM
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Tuyên Quang cho phép trường Trung học Kinh tế -Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh Đại học .....
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn