Loading...
 
 
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
 
1.
Công Văn Số 154/TKT-TCCB: V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng
Ban hành: 11/04/2018 - 02:25
 
2.
Quyết định số 245/QĐ-TKT: Về việc cấp Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho học sinh các lớp TCCN K.45; K.46 (khóa học 2015-2017 và 2016-2018) các lớp TC các ngành hệ 3 năm K.44; K.46 (khóa học 2014-2017 và 2016-2019)
Ban hành: 28/04/2017 - 04:17
 
3.
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP: Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành: 02/12/2016 - 03:25
 
4.
Công văn Số 449 /TKT-TCCB: V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP
Ban hành: 04/08/2016 - 09:46
 
5.
Công văn số 374 /TKT-TCCB: V/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
Ban hành: 06/07/2015 - 03:56
 
6.
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp lần thứ 1 năm 2015
Ban hành: 17/06/2015 - 11:08
 
7.
Số: 61/KH-SGDĐT: Kế hoạch Công tác thanh tra giáo dục năm học 2014-2015
Ban hành: 02/10/2014 - 03:42
 
8.
Số: 543/SGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học
Ban hành: 01/10/2014 - 07:02
 
9.
Đảm bảo an ninh, trật tự trường học
Ban hành: 19/05/2014 - 02:31
 
10.
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo, chất nổ
Ban hành: 20/01/2014 - 04:09
 
11.
Mẫu báo cáo thanh tra học kì I năm học 2013-2014 (thanh tra tỉnh)
Ban hành: 15/01/2014 - 07:45
 
12.
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường
Ban hành: 08/01/2014 - 11:08
 
13.
Văn bản hợp nhất Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 03/01/2014 - 07:24
 
14.
Báo cáo thực trạng đạo đức lối sống của HSSV và công tác giáo dục đạo đức lối sống
Ban hành: 30/12/2013 - 04:22
 
15.
Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014
Ban hành: 26/12/2013 - 05:11
 
16.
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ban hành: 26/12/2013 - 05:08
 
17.
Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 05/12/2013 - 09:51
 
18.
Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành: 05/12/2013 - 09:47
 
19.
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2013-2014 (Các trường trung cấp chuyên nghiệp)
Ban hành: 05/12/2013 - 09:43
 
20.
Số: 1405/SGDĐT-TTr Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; Thông tư 06/2013/TT-TTCP
Ban hành: 25/11/2013 - 10:10
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn