Loading...
 
 
Văn bản của Bộ
 
 
1.
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP: Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành: 02/12/2016 - 03:25
 
2.
Đảm bảo an ninh, trật tự trường học
Ban hành: 19/05/2014 - 02:31
 
3.
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo, chất nổ
Ban hành: 20/01/2014 - 04:09
 
4.
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường
Ban hành: 08/01/2014 - 11:08
 
5.
Văn bản hợp nhất Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 03/01/2014 - 07:24
 
6.
Báo cáo thực trạng đạo đức lối sống của HSSV và công tác giáo dục đạo đức lối sống
Ban hành: 30/12/2013 - 04:22
 
7.
Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014
Ban hành: 26/12/2013 - 05:11
 
8.
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ban hành: 26/12/2013 - 05:08
 
9.
Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 05/12/2013 - 09:51
 
10.
Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành: 05/12/2013 - 09:47
 
11.
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2013-2014 (Các trường trung cấp chuyên nghiệp)
Ban hành: 05/12/2013 - 09:43
 
12.
Báo cáo kết quả TS năm 2013 và kế hoạch TS TCCN năm 2014
Ban hành: 14/11/2013 - 03:59
 
13.
Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ban hành: 07/11/2013 - 08:10
 
14.
Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013
Ban hành: 29/10/2013 - 07:37
 
15.
Một số tổ chức, cá nhân nhân danh Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ấn phẩm không đúng quy định
Ban hành: 24/10/2013 - 10:49
 
16.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh trình độ TCCN
Ban hành: 23/10/2013 - 10:01
 
17.
Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014
Ban hành: 13/10/2013 - 08:57
 
18.
Báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra
Ban hành: 09/10/2013 - 10:42
 
19.
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành: 06/10/2013 - 07:36
 
20.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
Ban hành: 02/10/2013 - 08:27
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn