Loading...
 
 
Công văn
 
 
1.
Đảm bảo an ninh, trật tự trường học
Ban hành: 19/05/2014 - 02:31
 
2.
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo, chất nổ
Ban hành: 20/01/2014 - 04:09
 
3.
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường
Ban hành: 08/01/2014 - 11:08
 
4.
Báo cáo thực trạng đạo đức lối sống của HSSV và công tác giáo dục đạo đức lối sống
Ban hành: 30/12/2013 - 04:22
 
5.
Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014
Ban hành: 26/12/2013 - 05:11
 
6.
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2013-2014 (Các trường trung cấp chuyên nghiệp)
Ban hành: 05/12/2013 - 09:43
 
7.
Báo cáo kết quả TS năm 2013 và kế hoạch TS TCCN năm 2014
Ban hành: 14/11/2013 - 03:59
 
8.
Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ban hành: 07/11/2013 - 08:10
 
9.
Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013
Ban hành: 29/10/2013 - 07:37
 
10.
Một số tổ chức, cá nhân nhân danh Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ấn phẩm không đúng quy định
Ban hành: 24/10/2013 - 10:49
 
11.
Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014
Ban hành: 13/10/2013 - 08:57
 
12.
Báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra
Ban hành: 09/10/2013 - 10:42
 
13.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
Ban hành: 02/10/2013 - 08:27
 
14.
Báo cáo mở ngành đào tạo TCCN
Ban hành: 23/09/2013 - 06:46
 
15.
Báo cáo về công tác GDTC và phong trào thể thao trường học
Ban hành: 19/09/2013 - 07:30
 
16.
Báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường
Ban hành: 17/09/2013 - 06:34
 
17.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014
Ban hành: 17/09/2013 - 02:23
 
18.
Triệu tập giáo viên tập huấn môn Pháp luật TCCN năm 2013
Ban hành: 10/09/2013 - 07:14
 
19.
Chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014
Ban hành: 10/09/2013 - 07:10
 
20.
Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi các Sở GDĐT, các Đại học, Học viện, Viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN và các đơn vị trực thuộc Bộ
Ban hành: 07/09/2013 - 11:56
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn