Loading...
 
 
Dự thảo - Thông tư - Chỉ thị
 
 
1.
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP: Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành: 02/12/2016 - 03:25
 
2.
Văn bản hợp nhất Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành: 03/01/2014 - 07:24
 
3.
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ban hành: 26/12/2013 - 05:08
 
4.
Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 05/12/2013 - 09:51
 
5.
Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành: 05/12/2013 - 09:47
 
6.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh trình độ TCCN
Ban hành: 23/10/2013 - 10:01
 
7.
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành: 06/10/2013 - 07:36
 
8.
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014
Ban hành: 18/08/2013 - 01:49
 
9.
Dự thảo Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 22/07/2013 - 06:40
 
10.
Dự thảo Thông tư ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 26/06/2013 - 07:32
 
11.
Thông tư Số 09/2008/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
Ban hành: 07/06/2013 - 08:07
 
12.
Thông tư Số 27/2011/TT-BGDĐT: Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ban hành: 07/06/2013 - 07:53
 
13.
Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT
Ban hành: 06/06/2013 - 01:13
 
14.
Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 05/06/2013 - 04:24
 
15.
Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT:Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành: 05/06/2013 - 11:28
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn