Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1
 
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 8 năm 2018
( Ngày đăng: 19/07/2018 - Lượt xem: 3415 )
Trường trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 8 năm 2018...
Xem chi tiết
 
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 6 năm 2018
( Ngày đăng: 21/05/2018 - Lượt xem: 3130 )
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang, thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 6 năm 2018 như sau...
Xem chi tiết
 
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2018
( Ngày đăng: 24/04/2018 - Lượt xem: 2063 )
Thực hiện kế hoạch sát hạch lái xe tháng 5 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang...
Xem chi tiết
 
Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hai bánh hạng A1
( Ngày đăng: 23/03/2018 - Lượt xem: 1865 )
Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang thống báo kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 3 năm 2018...
Xem chi tiết
 
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 3 năm 2018
( Ngày đăng: 21/02/2018 - Lượt xem: 1481 )
Thực hiện kế hoạch sát hạch lái xe mô tô hai bánh hạng A1 của sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang; trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 3 năm 2018...
Xem chi tiết
 
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 02 - 2018
( Ngày đăng: 13/01/2018 - Lượt xem: 1174 )
Thực hiện kế hoạch sát hạch lái xe mô tô hai bánh hạng A1 của sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang; trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 02 năm 2018...
Xem chi tiết
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn