Loading...
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
 
Giới thiệu chung
TrườngTrung học kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang được thành lập theo Nghị định......
Nhiệm vụ
Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển toàn diện Trung
Phương châm
Thực hiện phương trâm đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, địa phương. Kể từ khi thành lập đến nay trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang...
Lịch sử phát triển
Trường Kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang sẽ trở thành một Trường đào tạo ngắn hạn có danh tiếng, tin cậy
Tầm nhìn
Để đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và sử dụng của xã hội....Với đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ...
Mục tiêu
Một thực tế hiển nhiên rằng dù các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…có cố gắng thường xuyên cập nhật kiến
Các tổ chức đoàn thể
Tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn Thanh niên và hội cựu chiến binh

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn