Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
TIN TỨC NỔI BẬT
 
Tuyên truyền thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2016-2017
( Ngày đăng: 18/09/2017 - Lượt xem: 7201 )
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2015-2017; Ban Chấp hành Đoàn trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch...
Xem chi tiết
 
Thông báo dự kiến danh sách viên chức Nhà trường nâng lương tháng 5/2017
( Ngày đăng: 28/04/2017 - Lượt xem: 9112 )
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 30/5/1992 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo...
Xem chi tiết
 
Đoàn trường TH. Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang triển khai cuộc thi viết tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong ĐVTN
( Ngày đăng: 27/02/2017 - Lượt xem: 9102 )
Căn cứ Văn bản số 363-CV/ĐTN ngày 28/11/2016 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong ĐVTN...
Xem chi tiết
 
Công tác khen thưởng trong phong trào "Học sinh 3 rèn luyên"
( Ngày đăng: 11/10/2016 - Lượt xem: 10611 )
Để khen thưởng, tuyên dương các em học sinh đã có thành tích cao trong việc thực hiện phong trào“Học sinh 3 rèn luyện”...
Xem chi tiết
 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014
( Ngày đăng: 23/09/2014 - Lượt xem: 8936 )
Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Ngày 19/7/2014, Đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với Cụm thi đua số 1 và Cụm thi đua số 2...
Xem chi tiết
 
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp trung cấp pháp luật K2A (khoá 44) khóa học 2014-2016
( Ngày đăng: 10/04/2014 - Lượt xem: 26303 )
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Trung cấp Pháp luật K2 khóa học 2014-2016...
Xem chi tiết
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn