Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
CHUẨN ĐẦU RA CÁCH NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Pháp luật
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 853 )
Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành pháp luật được thiết kế đào tạo người học trở thành cán bộ pháp luật có thể thực hiện tốt các công việc: - Thực hiện tốt công tác tư pháp cấp xã, phường, cán bộ làm việc trong cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện và cấp tỉnh, cán bộ giúp việc văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, cán bộ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp,... các chức danh chuyên môn và lãnh đạo của chính quyền cơ sở; - Là người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực luật; có khả năng ổn định việc làm và thích ứng với cuộc sống, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và của nền kinh tế - xã hội...
Xem chi tiết
 
Chuẩn đầu ra ngành Điện dân dụng và Công nghiệp
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 853 )
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp - Mã ngành đào tạo: 42510308 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); và học sinh tốt nghiệp THCS. - Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT, BTTHPT); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS). Sau khi học xong chương trình trung cấp điện công nghiệp và dân dụng, học sinh có khả năng: I. Về kiến thức: 1- Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THPT chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn...
Xem chi tiết
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Cơ khí chế tạo
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 784 )
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp - Mã ngành đào tạo: 42510204 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và học sinh tốt nghiệp THCS. - Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS)...
Xem chi tiết
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 722 )
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp - Mã ngành đào tạo: 42510106 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và tốt nghiệp THCS. - Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS). Sau khi học xong chương trình trung cấp xây dựng công nghiệp và dân dụng, học sinh có khả năng: I. Về kiến thức: * Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THPT phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn...
Xem chi tiết
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản lý đất đai
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 982 )
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp - Mã ngành đào tạo: 42850104 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và tốt nghiệp THCS. - Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS). Sau khi học xong chương trình trung cấp quản lý đất đai, người học có khả năng: I. Về kiến thức: * Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THPT phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn...
Xem chi tiết
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Lâm nghiệp
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 852 )
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp - Mã ngành đào tạo: 42620201 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và tốt nghiệp THCS. - Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS). Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp, học sinh có khả năng: I. Về kiến thức: * Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THP phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn...
Xem chi tiết
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn