Loading...
 
TRANG CHỦ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA CÁCH NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
 
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản lý đất đai
( Ngày đăng: 23/02/2016 - Lượt xem: 982 )
Download file đính kèm tại đây
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TKT  ngày 17  tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng trường TH kinh tế - kỹ thuật)
                     
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Mã ngành đào tạo: 42850104
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và  tốt nghiệp THCS. 
- Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); 2 năm 3 tháng (đối với học sinh học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp); 3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
Sau khi học xong chương trình trung cấp quản lý đất đai, người học có khả năng:
I. Về kiến thức:
* Kiến thức văn hoá: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ văn hoá THPT  phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
* Kiến thức chung: 
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất.
- Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (Windows, Word, Excel, Power point, Internet).
- Trình bày được cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, có được một vốn từ tiếng anh căn bản để giao tiếp thông thường.
* Kiến thức chuyên ngành:
- Mô tả được các nội dung Đại cương về quản lý nhà nước; pháp luật tài nguyên và môi trường;  trắc địa cơ sở; bản đồ địa chính;  đất và bảo vệ đất;  hệ thống thông tin địa lý (GIS);  hệ thống canh tác; kinh tế đất.
- Xác định, vận dụng được các nội dung về Pháp luật đất đai; đo đạc địa chính; quy hoạch sử dụng đất; giao đất, thu hồi đất; định giá bất động sản;  đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở; thanh tra đất đai; lưu trữ thông tin tư liệu địa chính; pháp luật nhà ở; quản lý đô thị phục vụ  nhu cầu  của công việc.
II. Kỹ năng:
- Thực hiện được các nghiệp vụ thiết kế Đo đạc và xây dựng các loại bản đồ thông qua qui trình khép kín, đo đạc hiện đại và ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS, đặc biệt là bản đồ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa hình, bản đồ tài nguyên.
- Áp dụng chuẩn mực các văn bản pháp quy và chính sách của nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai như Luật đất đai, đánh giá, định giá, qui hoạch, phân hạng, quản lý nhà nước, thanh tra, để thực hiện các công việc trong hệ thống quản lý đất đai của nhà nước.
- Xây dựng được kế hoạch tổ chức tốt phương pháp  làm việc theo nhóm; giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý đất đai; phối hợp tốt các hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực.
- Thực hiện được công việc đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thống kê, kiểm kê và thanh tra đất. Thực hiện đúng trình tự giao đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất.
- Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh ở mức tối thiểu, đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến chuyên ngành với sự trợ giúp của từ điển.
III. Thái độ:
- Có lập trường quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân.
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Có tính hoà đồng, kiên nhẫn, năng động, phương pháp làm việc khoa học, có ý thức tiếp cận những tiến bộ khoa học về  lĩnh vực Quản lý đất đai. 
IV. Vị trí  làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Học sinh tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp về lĩnh vực Quản lý đất đai .
- Các Công ty đo đạc bản đồ, dịch vụ địa chính, các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản; trung tâm kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường,...
V. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao, lên thông ở các trình độ cao đẳng, đại học ngành Quản lý đất đai.
- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ ./.
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn