Loading...
DANH MỤC TIN TỨC
 
 
TRANG CHỦ
Giới thiệu
 
 PHÒNG ĐÀO TẠO
 
1- Sơ lược phát triển và danh sách cán bộ phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo ra đời và trưởng thành cùng với sự hình thành và phát triển của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang theo Quyết định số 1132/QĐ-UB ngày 11/9/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xác định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
Hiện nay biên chế của phòng gồm 13 người: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 11 nhân viên, trong đó:
- Nam: 06 đồng chí; Nữ: 07 đồng chí;
- Đảng viên: 11 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 02; Đại học: 09; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 01.
- Điện thoại liên hệ: 027. 3810446
Các thành tích đạt được:
Phòng Đào tạo cùng các đơn vị trong nhà trường hàng năm tuyển sinh đào tạo từ 500-700 học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp, 150-200 học sinh hệ Trung cấp nghề, 700-1000 học viên hệ Sơ cấp nghề ngắn hạn.
Qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành cùng các đơn vị trong Trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ kỹ thuật có trình độ TCCN và công nhân lành nghề, để ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của Nhà trường trong hệ thống giáo dục - đào tạo, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.
Với những thành tích trong công tác chuyên môn cũng như những đóng góp trong hoạt động phòng trào, đoàn thể, tập thể phòng luôn được BGH Nhà trường công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.
 
Danh sách viên chức, người lao động thuộc phòng Đào tạo
 
Số
TT
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Số điện thoại liên hệ
 
Địa chỉ E-mail
 
1
Ngô Quang Thống
Trưởng phòng
Đại học Lâm sinh
0942.935.698


ngothong2010@gmail.com
 
2
Lý Quốc Huy
Phó Trưởng phòng
Quản lý giáo dục
0912.387.576

lyquochuytq@yahoo.com.vn
 
3
Lê Thị Phú
Nhân viên
Trung cấp
Kế toán
0165.717.5994
 
4
Đỗ Thị Xuân
Chuyên viên
Đại học Chăn nuôi
thú y
01275.815.133
 
5
Bùi Thị Thu Ngân
Chuyên viên
 
- Đại học Sư phạm
ngữ văn
- Đại học Ngoại ngữ
T.Anh
 
0987.591.350
btnganbui@gmail.com
6
Trần Việt Dũng
Chuyên viên
Thạc sỹ Quản lý
 giáo dục
0973.112.630
tranvietdungkttq@gmail.com
7
Chẩu Hương Loan
Chuyên viên
Đại học Sư phạm
ngữ văn
01683.707.289
 
8
Lý Thị Loan
Chuyên viên
Đại học Sư phạm
giáo dục
 chính trị
0915.695.355
 
 
9
Lê Thân Thương
Chuyên viên
Đại học Cơ khí chế
tạo máy
0972.360.686
 
lethanthuong050484@gmail.com
10
Lý Thị Lợi
Chuyên viên
Đại học Trồng
 trọt
01688.668.955
 
11
Bùi Quốc Huy
Nhân viên
Đại học Kế toán
0989.448.996
buihuytkt@gmail.com
12
Đỗ Thị Thu Trang
Nhân viên
Đại học Quản lý
đất đai
0917.931.233
 
 
 
2- Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo:
Phòng Đào tạo có chức năng hằng năm tham mưu cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực: Đào tạo trung cấp, liên kết đào tạo, đào tạo lái xe mô tô hạng A1, các lớp sơ cấp nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các hình thức, nội dung đào tạo khác; công tác nghiên cứu khoa học; tham mưu tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
Nhiệm vụ cụ thể:
* Đào tạo hệ trung cấp:
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp trung cấp; tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh; báo cáo kết quả tuyển sinh với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp trên theo quy định và yêu cầu;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp trung cấp theo từng năm học, xây dựng kế hoạch các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện theo kế hoạch giao; Tham mưu ban hành các quyết định thành lập lớp, quyết định ban cán sự các lớp;
- Quản lý toàn bộ chương trình đào tạo các ngành học trung cấp. Hằng năm, căn cứ chương trình khung của các Bộ, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng và hội đồng Nhà trường để bổ sung, thay đổi chương trình đào tạo các ngành học cho phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo;
- Tổ chức công tác đào tạo, bố trí giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm các lớp theo đề xuất của các khoa;
- Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh các lớp, trình hội đồng Nhà trường xét, đề nghị Hiệu trưởng ký công nhận kết quả học kỳ, năm học, toàn khóa học;
- Quản lý, sử dụng phần mềm vi tính được trang bị để chấm điểm các môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn; tổ chức thi trực tuyến một số môn học;
- Quản lý kết quả học tập, điểm của từng học sinh theo từng lớp và khóa học; Thực hiện công tác giáo vụ, lập các biểu, bảng về công tác giáo vụ, lập kế hoạch và tổ chức dự giờ cho giáo viên các khoa; phối hợp với phòng Thanh tra – Quản lý chất lượng – Công tác học sinh phân tích đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên; chất lượng đào tạo theo từng năm học;
- Phối hợp với phòng Thanh tra – Quản lý chất lượng – Công tác học sinh để thực hiện công tác quản lý chất lượng đào tạo; thanh tra công tác đào tạo;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả thư viện, phòng thí nghiệm, khu giảng đường, phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường; học tập của học sinh các lớp;
- Quản lý đội ngũ giáo viên toàn trường; xây dựng kế hoạch giảng dạy cho đội ngũ giáo viên toàn trường theo từng học kỳ và tổ chức thực hiện; Phối hợp với các phòng, khoa giải quyết tốt các công việc có liên quan đến giáo viên và công tác đào tạo;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả máy photocopy, máy in, máy tính được trang bị. Tổ chức công tác hành chính trong phòng, phô tô in ấn các bộ đề thi, kiểm tra học kỳ, thi tốt nghiệp; các tài liệu phục vụ công tác đào tạo;
- Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học hằng năm;
- Tham mưu tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; đề xuất cử giáo viên dự thi hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc.
* Liên kết đào tạo:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo các lớp Cao đẳng, Đại học trình cấp có thẩm quyền; Căn cứ kế hoạch đào tạo và hợp đồng đào tạo với các trường liên kết: tổ chức công tác tuyển sinh, phối hợp với các trường tổ chức tốt công tác thi tuyển đầu vào và gọi nhập học đối với sinh viên trúng tuyển;
- Phối hợp với trường chủ trì đào tạo, các giáo viên giảng dạy để quản lý sinh viên các lớp liên kết đào tạo (từ khâu tuyển sinh, gọi nhập học, quản lý học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường). Nắm chắc sỹ số sinh viên các lớp và kết quả học tập rèn luyện của học sinh;
- Phối hợp với giáo viên các trường tổ chức thi các môn học cho sinh viên. Nắm chắc tiến độ giảng dạy và kết quả giảng dạy của giáo viên các trường liên kết theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Phối hợp thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên (đề nghị các trường liên kết đào tạo khen thưởng, kỷ luật, cấp học bổng cho sinh viên,...);
- Đón tiếp và bố trí Phòng học để  giáo viên các trường lên giảng dạy; quản lý giờ giảng của đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ theo quy chế của Bộ GD&ĐT;
* Đào tạo lái xe mô tô hạng A1:
- Tuyển sinh, đào tạo và quản lý các lớp lái xe mô tô hạng A1 theo kế hoạch hằng năm;
- Tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại tài sản do nhà trường giao;
- Thực hiện đầy đủ các nội dung về đảm bảo chất lượng theo quy định;
- Các công việc khác do Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, phân công.
Trưởng phòng đào tạo có trách nhiệm quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong phòng; thực hiện công tác đánh giá, nhận xét viên chức, lao động hợp đồng, xét khen thưởng, kỷ luật trình Hội đồng Nhà trường xét duyệt; Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác đào tạo theo quy định.