Loading...
DANH MỤC TIN TỨC
 
 
TRANG CHỦ
Giới thiệu
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
1- Sơ lược phát triển và danh sách cán bộ phòng Hành chính
Phòng Hành chính ra đời và trưởng thành cùng với sự hình thành và phát triển của Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang, tiền thân là Phòng Tổng hợp Hành chính theo Quyết định số 1132/QĐ-UB ngày 11/9/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xác định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
Hiện nay biên chế của phòng gồm 14 người: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 12 nhân viên, trong đó:
- Nam: 10 đồng chí; Nữ: 04 đồng chí.
- Đảng viên: 07 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 06; Cao đẳng: 02; Trình độ khác: 06
Thông tin liên hệ:
- Điện thoại liên hệ: 027. 3822607
- Fax: 027. 3813716
Các thành tích đạt được:
Với những thành tích trong công tác chuyên môn cũng như những đóng góp trong hoạt động phòng trào, đoàn thể, tập thể phòng luôn được BGH Nhà trường công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.
 
Danh sách viên chức của phòng Hành chính
 
Số
TT
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Số điện thoại liên hệ
 
Địa chỉ E-mail
 
1
Tiêu Văn Hạnh
Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
0913.250.744
 
2
Phan Duy Hương
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế nông nghiệp
0912.529.900
 
3
Trần Mạnh Trường
Chuyên viên
Kỹ sư CNTT
0943.261.556
truongtm.cntt@gmail.com
4
Phạm Văn Chính
Chuyên viên
Kỹ sư Xây dựng
0912.430.477
phamvanchinhtq@gmail.com
5
Hà Mạnh Hùng
Nhân viên
Cao đẳng Điện
0974.586.968
lamhungk2004@gmail.com
6
Đặng Thị Phượng
Văn thư
Cao đẳng Lưu trữ
0165.606.0289
minhphuongatk@gmail.com
7
Đặng Thị Tám
Nhân viên
Đại học CNTY
01678.799.540
 
8
Vũ Quang Tùng
Lái xe
Sơ cấp
0916.439.687
 
9
Vũ Ngọc Lan
Lái xe
Sơ cấp
0916.075.516
 
10
Lê Xuân Lượng
Bảo vệ
THPT
0984.591.653
 
11
Nguyễn Ngọc Dũng
Bảo vệ
THPT
0975.253.201
 
12
Nguyễn Anh Đức
Bảo vệ
Đại học Lâm nghiệp
 
 
13
Trần Thị Năm
VSMT
THPT
01278.432.934
 
14
Nguyễn Thị Thu Hương
VSMT
THPT
01292.395.967
 
 
 
2- Chức năng, nhiệm vụ phòng Hành chính:
Phòng Hành chính có chức năng hằng năm tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác: đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng, sửa chữa, quy hoạch phát triển nhà trường; mua sắm, quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị; công tác văn phòng; an ninh,  trật tự khu vực nhà trường.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu của toàn trường;
- Công tác quy hoạch và phát triển trường; công tác quản lý đất đai, quản lý hệ thống nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện, nước, tài sản của Nhà trường giao; quản lý tài sản;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo của toàn trường bao gồm: phòng học và các thiết bị trong phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, các công trình phụ trợ, các thiết bị vật tư phục vụ giảng dạy và thực hành;
- Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ cho công tác đào tạo; sửa chữa, thay thế các trang thiết bị hư hỏng; sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống điện, nước khi bị hư hỏng thông thường;
- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, đón tiếp khách đến trường làm việc và công tác;
- Tổ chức in ấn tài liệu, công tác văn thư; thẩm định công văn tài liệu trước khi chuyển đi; Tiếp nhận công văn đến, vào sổ và báo cáo theo quy định; Phát hành văn bản đi theo quy định; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo hệ thống khoa học, phục vụ cho công việc và công tác đào tạo của toàn trường;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hội nghị, hội thảo, các ngày lễ lớn hằng năm và theo chỉ đạo của Ban giám hiệu;
- Quản lý tốt các phương tiện ô tô, bố trí phương tiện xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác toàn trường;
- Quản lý hệ thống kho, tài sản và vật tư tài sản trong kho;
- Phục vụ nhà khách, phòng họp, tạp vụ cơ quan;
- Xây dựng khuôn viên Nhà trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ...đảm bảo an toàn cho tài sản và cán bộ, giáo viên, học sinh;
- Giám sát ngày công, việc làm của công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong trường;
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ trật tự trị an các khu vực trong nhà trường;
- Quản lý và vận hành mạng internet, trang website của nhà trường, mạng lan, trang e-office trong nội bộ nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, năm của Hiệu trưởng phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ của toàn trường;
- Quản lý toàn diện đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của phòng; thực hiện công tác đánh giá, nhận xét viên chức, lao động hợp đồng, xét khen thưởng, kỷ luật trình Hội đồng Nhà trường xét duyệt;
- Thực hiện đầy đủ các nội dung về đảm bảo chất lượng theo quy định;
- Các công việc khác do Ban giám hiệu chỉ đạo, phân công.
Trưởng phòng Hành chính có trách nhiệm quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, lao động hợp đồng trong phòng.