Loading...
DANH MỤC TIN TỨC
TIN TỨC NỔI BẬT
 
 
Công khai Tài chính năm 2013
( Ngày đăng: 03/04/2014 - Lượt xem: 858 )
Các khoản thu, chi và các nguồn khác...
 
 
 

TRƯỜNG TRUNG HOC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG

PHÒNG TÀI VỤ
Địa chỉ: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 027. 3824770