Loading...
 
TRANG CHỦ
Giới thiệu
 
 
KHOA VĂN HÓA CƠ BẢN
 
1- Sơ lược phát triển và danh sách giáo viên khoa Cơ bản
Khoa Cơ bản ra đời và trưởng thành cùng với sự hình thành và phát triển của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang, cơ cấu tổ chức bộ máy của Khoa Cơ bản thực hiện theo Quyết định số 1132/QĐ-UB ngày 11/9/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xác định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang.
Từ năm học 2013-2014, Khoa Cơ bản được giao nhiệm vụ quản lý, đào tạo chuyên ngành Luật hệ trung cấp chuyên nghiệp.
Hiện nay biên chế của khoa gồm 09 người: 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 07 giáo viên, trong đó:
- Nam: 02 đồng chí; Nữ: 07 đồng chí.
- Đảng viên: 08 đồng chí.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 03; Đại học: 06.
- Điện thoại liên hệ: 0273.810890
* Thành tích đạt được
- 100% giáo viên trong khoa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường từ năm 2006 đến nay; 01 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2011; 01 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc năm 2009; 01 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc năm 2015.
- Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo; thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy của nhà trường: Thực hiện đúng quy chế giảng dạy; tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động ‘Hai Không’ của Bộ GD-ĐT và Công tác “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học. Phân công và tạo điều kiện cho các tổ bộ môn đăng ký nghiên cứu từ 1- 2 đề tài khoa học cấp trường về đào tạo hàng năm.
- Khoa Cơ bản được Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007 và năm 2011; được Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  năm 2009 và năm 2010.
* Danh sách giáo viên Khoa Cơ bản:
 
Số
TT
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Số điện thoại liên hệ
 
Địa chỉ E-mail
 
1
Hoàng Thị Kim Giang
Trưởng
 khoa
Đại học Ngoại ngữ
(Nga, Anh)
0946.094.114
 
2
Trương Thị Thu Ngà
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ Triết học
0916.163.412
truongthunga.ktkt@gmail.com
3
Nguyễn Thị Thanh Hương
Giáo
viên

Kỹ sư Điện tử - Tin học
 
0979.681.566
 
4
Ma Doãn Hưng
Giáo
viên
Đại học Sư phạm giáo
 dục thể chất
0912.832.750
doanhungkt77@gmail.com
5
Ninh Thị Hồng Thoa
Giáo
viên
Thạc sỹ Luật
0973.341.227
ninhhongthoa@yahoo.com.vn
6
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Giáo
viên
Đại học Tiếng Anh
 sư phạm
0914.821.083
banbinhduong2005@gmail.com
7
Hoàng Quang Duy
Giáo
viên
Đại học
Sư phạm
TDTT
0904.477.255
quangduyktkt@gmail.com
8
Vũ Thị Hồng Điệp
Giáo
viên
Thạc sỹ Chính trị học
0979.818.183
hongdiepkttq@gmail.com
9
Trần Ngọc Lệ Huyền
Giáo
viên
Đại học Luật
01656.098.067
lehuyen.hlu@gmail.com
 
2- Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Cơ bản có chức năng hằng năm tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trung cấp chuyên ngành pháp luật theo kế hoạch đào tạo của nhà trường; đào tạo, quản lý các lớp trung cấp hệ 3 năm.
Các nhiệm vụ cụ thể:
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo viên do Hiệu trưởng giao. Thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các môn thuộc Khoa và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy được nhà trường phê duyệt; Chủ động đề xuất mở các chuyên ngành mới, lớp đào tạo ngắn hạn với Ban giám hiệu nhà trường;
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học theo kế hoạch nhà trường giao hằng năm;
 - Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi. Tổ chức nghiên cứu và cải tiến phương pháp giảng dạy học tập của các lớp;
- Xây dựng hệ thống đề thi, ngân hàng đề thi phục vụ cho công tác thi học kỳ, thi tốt nghiệp; phối hợp với phòng chức năng tổ chức coi thi, chấm thi theo đúng kế hoạch của Nhà trường, đảm bảo đúng quy chế, đúng thời gian quy định;
- Phối hợp với phòng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo các chuyên ngành của khoa; chủ động thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong khoa;
- Quản lý toàn diện đội ngũ giáo viên trong khoa; quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên; phân công giáo viên giảng dạy các môn lý thuyết và thực hành theo đúng trình độ chuyên môn và năng lực; tổ chức dự giờ cho giáo viên theo kế hoạch tháng, quý, năm; bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp toàn quốc;
- Xây dựng địa bàn thực hành để học sinh làm quen và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp;
- Bố trí cho học sinh cuối khóa đi thực tập tốt nghiệp ở các cơ quan, đơn vị; quản lý kết quả thực tập của học sinh các lớp;
- Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh thuộc khoa quản lý và đánh giá các học sinh thuộc các khoa, báo cáo phòng đào tạo để tổng hợp, trình Hội đồng Nhà trường xét công nhận;
- Tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại tài sản do nhà trường giao;
- Hằng năm thực hiện công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên trong khoa, xét khen thưởng, xét kỷ luật đối với giáo viên trong khoa, trình Hội đồng Nhà trường xét duyệt;
- Thực hiện đầy đủ các nội dung về đảm bảo chất lượng theo quy định;
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu đào tạo, giảng dạy của Khoa theo quy định;
- Các công việc khác do Ban giám hiệu chỉ đạo, phân công;
Trưởng khoa Cơ bản có trách nhiệm quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong khoa.

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG

KHOA VĂN HÓA CƠ BẢN
Địa chỉ: Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273 810890- Email:
Khoacobantq@gmail.com
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn/khoa-vhcb