Loading...
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn

Mọi thông tin liên hệ, thắc mắc hay yêu cầu tư vấn về các thông tin của học sinh, sinh viên Xin vui lòng điền các thông tin theo mẫu dưới đây và gửi về cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

 

Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Gửi tới:
Tiêu đề:
Nội dung:
   
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn