Loading...
 
Hoạt động hỗ trợ cho học sinh về học tập và nâng cao tay nghề
9/4/2018 4:22:23 PM
Đặc thù của nhóm ngành kỹ thuật nói chung là phải thực hành nhiều - vừa để nắm vững kiến thức lý thuyết, vừa để quen tay với các loại máy móc, thiết bị. Vì vậy, bên cạnh việc học trên lớp thì các em học sinh theo học các nhóm ngành khối kỹ thuật phải dành rất nhiều thời gian ở lớp học thứ hai - chính là các xưởng thực hành...
 
 
 
Xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế học hoàn toàn tại Việt Nam
9/9/2016 10:08:24 AM
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM xét tuyển mở rộng thêm 100 chỉ tiêu cho 2 chương trình Cử nhân Quốc tế: Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học dịch vụ và Cử nhân Khoa học Quản lý, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.
 
 
 
Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2013
11/14/2013 3:41:29 PM
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;
 
 
Thông báo dự kiến danh sách viên chức Nhà trường nâng lương tháng 5/2017
4/28/2017 4:06:52 PM
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 30/5/1992 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo...
 
 
 
Diễn giả hàng đầu Nhật Bản nói về “phát triển bền vững” trong quan hệ giáo dục
9/9/2016 9:41:18 AM
Chiều 8/9, Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo khai trường với chủ đề “Phát triển bền vững” nhằm đánh dấu sự chuyển mình từ giai đoạn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng sang giai đoạn thực hiện các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
 
 
 
Trường ĐH Tân Tạo thông báo cảnh cáo những sinh viên đi nộp đơn kêu cứu
11/11/2016 5:26:00 PM
Sau khi đi gửi đơn kêu cứu lên Bộ GD-ĐT, các sinh viên khoa Y khóa 1 (niên khóa 2013-2019) của trường ĐH Tân Tạo (Long An) cho biết đã nhận được thông báo về việc "cảnh cáo sinh viên tự ý nghỉ học" gửi từ phía Ban giám hiệu. Sinh viên lo lắng việc “cảnh cáo” này làm ảnh hưởng đến tương lai.
 
 
Hoạt động hỗ trợ cho học sinh về học tập và nâng cao tay nghề
9/4/2018 4:22:23 PM
Đặc thù của nhóm ngành kỹ thuật nói chung là phải thực hành nhiều - vừa để nắm vững kiến thức lý thuyết, vừa để quen tay với các loại máy móc, thiết bị. Vì vậy, bên cạnh việc học trên lớp thì các em học sinh theo học các nhóm ngành khối kỹ thuật phải dành rất nhiều thời gian ở lớp học thứ hai - chính là các xưởng thực hành...
 
 
 
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân loại viên chức và lao động hợp đồng năm 2015
12/30/2015 4:14:11 PM
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 30/5/1992 của UBND Tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Tỉnh Tuyên Quang...

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn