Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Tin tức từ các tổ chức Đoàn thể
 
Kế hoạch tình nguyện hè, đợt 2 năm 2013
( Ngày đăng: 30/07/2013 - Lượt xem: 807 )

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG TH KT-KT

TUYÊN QUANG

*

  Số 07- KH/ĐTN

             

 

  

                           

                         Tuyên Quang, ngày 18  tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tình nguyện hè, đợt 2 năm 2013

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2012-2013 của Ban chấp hành Đoàn trường Trung Học Kinh tế - Kỹ Thuật Tuyên Quang, hưởng ứng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện hè năm 2013 của BTV Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Kế hoạch số 23- KH/ĐTN ngày 30/5/2013 của BCH Đoàn KCCQ Tỉnh về việc tổ chức hoạt động hè tình nguyện và xây dựng nông thôn mới năm 2013

Được sự nhất trí của Đảng ủy nhà trường, Ban chấp hành Đoàn trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch tình nguyện hè, đợt 2 năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên trường Trung Học Kinh tế - Kỹ Thuật Tuyên Quang.

- Góp phần cùng với tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Thông qua hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu đoàn kết, tạo môi trường để đoàn viên cống hiến sức trẻ và tài năng trong các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh học sinh, sinh viên trường Trung Học Kinh tế - Kỹ Thuật Tuyên Quang. năng động, sáng tạo , xung kích tình nguyện vì cộng đồng

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tình nguyện phải thực hiện công việc cụ thể, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

- Tham gia đội hình tình nguyện hè theo kế hoạch của Ban thường vụ Đoàn trường Trung Học Kinh tế - Kỹ Thuật Tuyên Quang.

- Thành lập đội hình tình nguyện để giúp nhân dân các công việc cụ thể sau: “Lắp đặt 1,5 km đường điện thắp sáng” tại địa bàn thôn Tân Lập xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 29/07/2013 đến 01/08/2013.

Cụ thể: “ 6h30 bắt đầu xuất phát tại trường”.

- Địa điểm đến: thôn Tân Lập xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

2. Thành phần và số lượng: 15 thành viên, trong đó:

- Đại diện BCH Đoàn trường: 05 thành viên

- Đoàn viên, học sinh: 10 thành viên

“thuộc Chi đoàn Điện Khoá 41+ 42”

Tiêu chuẩn:

- Đoàn viên, học sinh tham gia tình nguyện là những đoàn viên ưu tú, gương mẫu, năng động, sáng tạo, có kiến thức và kỹ năng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đại diện tiêu biểu cho các chi đoàn - /p>

- Có sức khỏe tốt, có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

- Ưu tiên cho đoàn viên, sinh viên có kiến thức chuyên môn tốt và có năng khiếu về Văn nghệ, TDTT.

- Đoàn viên tham gia tình nguyện phải mặc áo Đoàn thanh niên Việt Nam và có bảo hộ lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban thường vụ Đoàn trường:

- Báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về kế hoạch và liên hệ làm việc với lãnh đạo địa phương và đoàn thể xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.        

- Thành lập đội hình tình nguyện.

2. Các chi đoàn trực thuộc:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, thành phần và số lượng được phân bổ, các chi đoàn lựa chọn đoàn viên; lập danh sách và gửi về văn phòng Đoàn trường trước ngày 20/7/2013.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tình nguyện hè, đợt 2 năm 2013 tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, BTV Đoàn trường Trung Học Kinh tế - Kỹ Thuật Tuyên Quang. Đề nghị các chi đoàn triển khai tốt nội dung kế hoạch này./ .

Nơi nhận:

 - Đảng uỷ, BGH (B/c);

- Ban TTNTH tỉnh đoàn (B/c);

- BTV Đoàn Khối CCQ Tỉnh (B/c);

- Các phòng, khoa (P/h);

- BTV Huyện đoàn Sơn Dương (B/c);

- BTV Đoàn xã Tân Trào (P/h);

- Các Liên Chi đoàn (T/h);

- Đài PTTH tỉnh (P/h);

- Lưu VP.    

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Ma Doãn Hưng


Đăng bởi Trần Mạnh Trường

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn