Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
TIN TỨC NỔI BẬT
 
Công tác khen thưởng trong phong trào "Học sinh 3 rèn luyên"
( Ngày đăng: 07/10/2016 - Lượt xem: 10611 )
Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/TĐTN-TTNTH ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Hướng dẫn thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đối với học sinh theo học hệ trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015-2016.
 
Căn cứ Hướng dẫn trên. Ban Chấp hành Đoàn trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, bám sát Hướng dẫn, tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” với  03 nội dung: Rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đến toàn thể học sinh trong nhà trường với mục tiêu thực hiện có hiệu quả .
 
Để khen thưởng, tuyên dương các em học sinh đã có thành tích cao trong việc thực hiện phong trào“Học sinh 3 rèn luyện”, ngày  02 /8 /2016 Ban Chấp hành đoàn trường và phòng - khoa chuyên môn  họp, xét Quyết định trao giấy chứng nhận “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường  cho 07 học sinh tiêu biểu có thành tích cao trong học tập và rèn luyện của trường .
 
Thông qua phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” nhằm tạo môi trường để học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh về lập thân, lập nghiệp trong tương lai.
 
 
 
(Đồng chí Hoàng Quang Duy (Bí thư Đoàn trường) trao danh hiệu cho các bạn HSSV đạt danh hiệu “học sinh 3 rèn luyện” trong năm học 2015- 2016)
 
Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động kết hợp tổ chức cho học sinh đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, số lượng và chất lượng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” đã ngày càng tăng lên theo từng năm học, Phong trào này là hoạt động tạo môi trường để học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khẳng định chất lượng đào tạo của  đơn vị đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho thanh niên  nhà trường.

 

Đoàn Thanh niên.

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn