Loading...
 
TRANG CHỦ
TIN TỨC
TIN TỨC NỔI BẬT
 
Đoàn trường TH. Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang triển khai cuộc thi viết tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong ĐVTN
( Ngày đăng: 23/12/2016 - Lượt xem: 9165 )
Download file đính kèm tại đây
 
 
 
BCH ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH
ĐOÀN TRƯỜNG TH KINH TẾ-KỸ THUẬT
***
Số: 41 - CV/ĐTN
“V/v tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận
 chính trị trong ĐVTN”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Tuyên Quang, ngày 23  tháng 12 năm 2016
 
 
                                Kính gửi: Các Liên chi, Chi đoàn trực thuộc.
 
          Căn cứ Văn bản số 363-CV/ĐTN ngày 28/11/2016 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong ĐVTN,
Sau khi xem xét, nhằm thực hiện tốt các nội dung do Ban chấp hành Đoàn khối giao, Ban chấp hành đoàn trường tổ chức triển khai như sau:
          1. Yêu cầu các Liên chi, Chi đoàn trực thuộc tuyên truyền, triển khai tới 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên”.
(bộ câu hỏi, gợi ý trả lời trong tệp đính kèm!)
          2. Một số yêu cầu chung về bài dự thi:
- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, SĐT và thông tin liên hệ.
- Đối với phần thi trắc nghiệm (từ câu 01 đến câu 20): Chép lại hoặc đánh máy câu hỏi và các phương án trả lời, sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng), không gạch xóa, tô đậm lên các đáp án.
- Đối với phần thi tự luận (gồm 01 câu): Trả lời đúng trọng tâm, tránh dài dòng. Có thể viết tay hoặc đánh máy, không giới hạn số lượng từ. Khuyến khích việc sử dụng hình ảnh để minh họa cho bài dự thi.
- Giao các Liên chi: Kinh tế, Cơ bản, Chăn nuôi thú y, mỗi Liên chi có 01 bài chất lượng (đóng bìa cứng, đầy đủ nội dung, hình ảnh minh họa, phân tích chuyên sâu, liên hệ,…)
3. Thời hạn nộp bài dự thi:
Đề nghị Đồng chí Bí thư các Chi đoàn lập danh sách đoàn viên dự thi, tổng hợp số lượng bài dự thi, giao cho Liên chi; các Liên chi có trách nhiệm tổng hợp gửi về Văn phòng Đoàn trường, chậm nhất là ngày 20/01/2017 để BCH Đoàn trường tổng hợp, gửi BTV Đoàn khối CCQ tỉnh.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy nhà trường (báo cáo);
- Các khoa; Liên chi;
- Lưu:  CĐ (25b).
T.M. BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Cao Hải
 
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn