Loading...
 
TRANG CHỦ
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp lần thứ 1 năm 2015
( Ngày đăng: 17/06/2015 - Lượt xem: 12447 )

 

Căn cứ quyết định số 197/QĐ-BNV ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ nội vụ V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp KT-KT.

          Căn cứ Nghị quyết số 562/NQ-HH ngày 11/3/2015 của Ban chấp hành Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hiệp hội.

Theo đề nghị của văn phòng Hiệp hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp lần thứ 1 năm 2015 của Hiệp hội (có danh sách kèm theo)

Điều 2: - Ban tổ chức hội thi có nhiệm vụ tổ chức hội thi theo các quy định của Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BGD&ĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các kế hoạch, thông báo của Hiệp hội.

            - Ban tổ chức hội thi tự giải thể khi kết thúc hội thi.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm!

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn