Loading...
 
TRANG CHỦ
Văn bản của Bộ
 
Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013
( Ngày đăng: 29/10/2013 - Lượt xem: 1878 )

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Để thực hiện kịp thời việc nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ quyết định cũng như đối với công chức, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định của năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các đơn vị) gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ, như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Đăng bởi Trần Mạnh Trường, nguồn http://www.moet.gov.vn

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn