Loading...
 
 
Công văn
 
 
1.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN
Ban hành: 23/08/2013 - 04:52
 
2.
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014
Ban hành: 06/08/2013 - 09:32
 
3.
Hướng dẫn thực hiện quy định về chương trình khung TCCN
Ban hành: 31/07/2013 - 11:06
 
4.
Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/7/2013
Ban hành: 10/07/2013 - 08:57
 
5.
Đôn đốc báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013 theo CV 4051 ngày 17/6/2013
Ban hành: 05/07/2013 - 10:49
 
6.
Báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức năm 2012
Ban hành: 01/07/2013 - 04:10
 
7.
Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật ngày 26/06/2013)
Ban hành: 28/06/2013 - 11:13
 
8.
Ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Ban hành: 28/06/2013 - 11:07
 
9.
Báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013
Ban hành: 19/06/2013 - 07:10
 
10.
Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Ban hành: 19/06/2013 - 07:08
 
11.
Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai quy hoạch nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020
Ban hành: 19/06/2013 - 07:06
 
12.
Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ban hành: 18/06/2013 - 08:18
 
13.
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Ban hành: 18/06/2013 - 08:07
 
14.
Khảo sát và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức
Ban hành: 12/06/2013 - 07:11
 
15.
Rà soát, đánh giá một số định mức và tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Ban hành: 07/06/2013 - 08:40
 
16.
Khảo sát các trường TCCN về môn học GDQP-AN
Ban hành: 07/06/2013 - 08:27
 
17.
Công văn số 2258/BGDĐT-GDCN: Về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTT trong tổ chức đào tạo TCCN
Ban hành: 05/06/2013 - 04:45
 
18.
Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD: Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT
Ban hành: 05/06/2013 - 11:16
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TUYÊN QUANG
Địa chỉ:Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
, (027) 3810446
Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn